TransBuc.info Hărţi cu reţeaua de transport public în Bucureşti

2012-01-31

Actualizare harta transport București 20120112

Filed under: ratb — Tags: , , , , , , , , , , , , , , , — admin @ 18:44
 • linia 102 se sparge în liniile 102 și 202 pe traseele Cora Pantelimon – CET Sud, respectiv CET Sud – CFR Progresu (începând cu 20120121)
 • linia 221 circulă de la terminalul Ghencea pe traseul de bază până la intersecția Drumul Taberei/Str. Valea Argeșului apoi prin Str. Valea Argeșului – Str. Valea Oltului și traseul de bază până la CET Vest, cu întoarcere pe traseul de bază până la intersecția Str. Valea Oltului/Str. Valea Ialomiței apoi prin Str. Valea Oltului – Str. Valea Argeșului – Drumul Taberei (ramura nordică) apoi traseul de bază (începând cu 20120121)
 • următoarele linii de noapte își modifică traseele:
  • linia N101: Piața Unirii – Bd. I.C. Brătianu – Bd. Carol I – Calea Moșilor – Șos. Colentina – Str. Teiuuul Doamnei – Bd. Lacul Tei – Str. Doamna Ghica – Șos. Colentina – Pasaj Colentina
  • linia N102: Piața Unirii – Bd. I.C. Brătianu – Bd. Carol I – Bd. Pache Protopopescu – Șos. Mihai Bravu – Str. Vatra Lminoasă – Șos. Pantelimon – Granitul
  • linia N103: Piața Unirii – Bd. Unirii –  Bd. Burebista – Cal. Dudești – Bd. Camil Ressu – Bd. Theodor Pallady – Bd. 1 Decembrie 1918 – Bd. Basarabia – Șos. Morarilor – Șos. Vergului – Granitul
  • linia N104: Piața Unirii – Bd. Unirii – Bd. Decebal – Str. Dristor – Str. Baba Novac – Str. Constantin Brâncuși – Bd. Nicolae Grigorescu – Str. Liviu Rebreanu – Bd. 1 Decembrie 1918 – Faur Poarta 4
  • linia N106: Piața Unirii – Bd. Dimitrie Cantemir – Calea Șerban Vodă – Șos. Olteniței – Șos. Berceni – Str. Serg. Ion Iriceanu – intersecția Str. Serg. Ion Iriceanu/Șos. Olteniței – Str. Sergg. Ion Iriceanu – Str. Turnu Măgurele – Alexandru Obregia
  • linia N112: Piața Unirii – Bd. Dimitrie Cantemir – Calea Șerban Vodă – Șos. Olteniței – Str. Serg. NițuVasile – Str. Izvorul Rece – Str. Reșița – Str. Luica – Str. Alexandru Anghel – Str. Zețarilor – Zețarilor
  • linia N116: Piața Unirii – Bd. I.C. Brătianu – Bd. Regina Elisabeta – Bd. Mihail Kogălniceanu – Splaiul Independenței – Bd. Eroilor – Str. Dr. Dumitru Bagdasar – Șos. Panduri – Bd. Geniului – Drumul Sării – Drumul Taberei – Str. Valea Ialomiței – Str. Valea Oltului – Bd. Timișoara – Str. Valea Cascadelor – Bd. Iuliu Maniu – Master SA, cu întoarcere pe traseul de ducere până la intersecția Drumul Sării/Bd. Geniului apoi prin Str. Răzoare – Șos. Panduri – Str. Prof. Dr. Lister și traseul de ducere; începând cu 20120121 în loc de Str. Valea Ialomiței va folosi Str. Valea Argeșului
  • linia N117: Piața Unirii – Bd. I.C. Brătianu – Bd. Nicolae Bălcescu – Bd. Gheorghe Magheru – Bd. Dacia – Calea Griviței – Bd. București Noi – Ștrand Străulești
  • linia N119: Piața Unirii – Bd. I.C. Brătianu – Bd. Nicolae Bălcescu – Bd. Gheorghe Magheru – Bd. Dacia – Calea Dorobanților – Șos. Ștefan cel Mare – Calea Floreasca – Str. Fabrica de glucoză – Bd. Barbu Văcărescu – Șos. Pipera – CFR Constanța, cu întoarcere prin Șos. Pipera – Str. Av. Alexandru Șerbănescu – Str. G-ral Ștefan Burleanu – Str. Nicolae Caranfil – Bd. Beijing – Bd. Mircea Eliade – Calea Floreasca și traseul de ducere
  • linia N120: Piața Unirii – Splaiul Independenței – Str. G-ral Petru Popovăț – Calea Crângași – Podul Grant – Bretea Pod Grant – Calea Griviței – Bretea Pod Grant – Pod Grant – Calea Crângași – Șos. Virtuții – Pasajul Lujerului – Bd. Timișoara – Str. Valea Cascadelor – Bd. Iuliu Maniu – Str. Apusului – Complex Apusului, cu întoarcere prin Str. Apusului – Bd. Iuliu Maniu – Str. Valea Cascadelor – Bd. Timișoara – Pasajul Lujerului – Șos. Virtuții – Calea Crângași – Podul Grant – Bretea Pod Grant – Calea Griviței – Bretea Pod Grant – Pod Grant – Calea Crângași – Șos. Virtuții – Splaiul Independenței – Piața Unirii
  • linia N121: Piața Unirii – Splaiul Independenței – Bd. Națiunile Unite – Bd. Libertății – Calea 13 Septembrie – Str. Petre Ispirescu – Str. Mărgeanului – Str. Buzoieni – Str. Amurgului – Str. Freamătului – Str. Cârlibaba – Str. Salviei – Str. Bachus – Prelungirea Ferentari – Zețarilor, cu întoarcere prin Prelungirea Ferentari – Str. Bachus – Str. Salviei – Str. Cârlibaba – Str. Freamătului – Str. Amurgului – Str. Caporal Preda – Str. Soldat Croitoru Vasile – Str. Buzoieni și traseul de ducere
  • linia N122: Piața Unirii – Splaiul Independenței – Str. B.P. Hașdeu – Str. Izvor – Calea 13 Septembrie – Bd. Ghencea – Str. Brașov – Bd. Timișoara – Str. Valea Oltului – Valea Oltului
  • linia N123: Piața Unirii – Bd. Corneliiu Coposu – Str. Sfânta Vineri – Calea Moșilor – Str. Paleologu – Str. Armand Călinescu – Str. Vasile Lascăr – Bd. Dacia – Str. Alecu Russo – Str. Tunari – Bd. Barbu Văcărescu – Str. Eugen Botez – Calea Floreasca – Str. Ceaikovski – Bd. Barbu Văcărescu – Bd. Lacul Tei – Lacul Tei, cu întoarcere prin Bd. Lacul Tei – Bd. Barbu Văcărescu – Str. Ceaikovski – Calea Floreasca – Șos. Ștefan cel Mare – Str. Tunari –  Str. Alecu Russo – Bd. Dacia – Str. Vasile Lascăr – Str. Armand Călinescu – Str. Paleologu – Calea Moșilor – Str. Sfânta Vineri – Bd. Corneliu Coposu – Piața Unirii
Zona Valea Ialomiței după modificări (pentru situația anterioara poziționați cursorul pe imagine):
Link cătree harta completă (PDF)

2011-08-31

Actualizare harta transport București 20110831

Filed under: ratb — Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , — admin @ 23:59
 • liniile 104, 123 și 124 revin la traseele de bază: pe sensul spre vest de la intersecția Splaiul Independenței – Bd. Schitu Măgureanu prin Splaiul Independenței – Piața Operei apoi traseele de bază
 • liniile 126, 168, 226 și 368 circulă pe un traseu deviat pe sensul spre Cartierul Drumul Taberei de la intersecția Str. Mircea Vulcănescu/Bd. Dinicu Golescu prin Str. Mircea Vulcănescu – Cal. Plevnei – Str. Știrbei Vodă apoi traseele de bază (începând cu 20110812)
 • liniile 162 și 163 funcționeaza pe sensul dinspre Giulești/Crângași pe traseele de bază până la intersecția Cal. Giulești/Aleea Țibleș apoi prin Cal. Giulești până la intersecția Cal. Giulești/Șos. Orhideelor/Cal. Plevnei apoi traseele de bază (începând cu 20110725)
 • linia 178 circulă pe un traseu deviat spre Sala Palatului de la intersecția Bd. Dinicu Golescu/Str. Witing apoi prin Str. Witing – Cal. Plevnei – Str. Știrbei Vodă apoi traseul de bază (începând cu 20110812)
 • linia 282 circulă pe un traseu deviat pe sensul spre Șos. Fundeni de la intersecția Șos. Colentina/Str. Maior Băcilă prin Șos. Colentina – Șos. Fundeni – Str. Pescarilor până la terminalul Șos. Fundeni cu întoarcere pe traseul de bază
 • linia 301 își modifică traseul spre nord de la intersecția Șos. București-Ploiești/Bd. Neculai Stamatin apoi prin Bd. Neculai Stamatin – Bd. Alexandru Nasta – Aleea Privighetorilor apoi traseul de bază (începând cu 20110801)
 • linia 302 circulă de la terminalul Ghencea pe traseul de bază până la intersecția Șos. Alexandria/Str. Cristalului apoi prin Str. Cristalului – Str. Diamantului până la Cartier Fortuna (începând cu 20110812)
 • se înființează linia 438 între Depoul Alexandria și Bragadiru prin Șos. Alexandria – DN6 până la intersecția cu DJ401A (începând cu 20110812)
 • linia 635 se desființează (începând cu 20110812)
 • linia N106 are traseul prelungit de la Apărătorii Patriei până la Bd. Alexandru Obregia prin Str. Turnu Măgurele

 

 • corecturi:
  • traseul de facto al liniei N107 este traseul oficial până la CFR Progresu apoi până la Gara Progresu


Liniile 104, 123 și 124 după modificări (poziționati cursorul pe imagine pentru situația anterioară):

Liniile 126, 168, 178, 226 și 368 după modificări  (poziționati cursorul pe imagine pentru situația anterioară):

Liniile 162 și 163 după modificări  (poziționati cursorul pe imagine pentru situația anterioară):

Linia 282 după modificări  (poziționati cursorul pe imagine pentru situația anterioară):

Linia 301 după modificări  (poziționati cursorul pe imagine pentru situația anterioară):

Liniile 302 și 438 după modificări  (poziționati cursorul pe imagine pentru situația anterioară):
Link către harta completă (PDF)

2011-07-15

Actualizare harta transport București 20110715

Filed under: ratb — Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , — admin @ 16:13
 • linia 163 circulă de la Cartierul Giulești-Sârbi până la intesecția Cal. Giulești/Șos. Orhideelor pe traseul de bază, apoi pe un traseu prelungit prin Cal. Plevnei – Str. Vasile Pârvan – Bd. Mihail Kogălniceanu – Bd. Regina Elisabeta – Bd. Carol I până la Piața C.A. Rosetti cu întoarcere prin Bd. Carol I – Bd. Regina Elisabeta – Cal. Plevnei – Șos. Orhideelor apoi traseul precedent
 • se înființează liniile de noapte RATB cu indicative de la N101 la N123. Liniile radiază de la Piața Unirii spre periferii astfel:
  • N101: Piața Unirii – Bd. I.C. Brătianu – Bd. Carol I – Calea Moșilor – Șos. Colentina – Pasaj Colentina
  • N102: Piața Unirii – Bd. I.C. Brătianu – Bd. Carol I – Bd. Pache Protopopescu – Șos. Iancului – Șos. Pantelimon – Granitul
  • N103: Piața Unirii – Bd. Unirii – Bd. Burebista – Cal. Dudești – Bd. Camil Ressu – Bd. Theodor Pallady – Bd. 1 Decembrie 1918 – Faur Poarta 4
  • N104: Piața Unirii – Bd. Unirii – Bd. Decebal – Str. Dristorului – Str. Baba Novac – Str. Constantin Brâncuși – Bd. Nicolae Grigorescu – Str. Liviu Rebreanu – Barajul Dunării
  • N105: Piața Unirii – Bd. Dimitrie Cantemir – Bd. Tineretului – Cal. Văcărești – Str. Nițu Vasile – Bd. Alexandru Obregia – Turnu Măgurele
  • N106: Piața Unirii – Bd. Dimitrie Cantemir – Cal. Șerban Vodă – Șos. Olteniței – Șos. Berceni – Apărătorii Patriei
  • N107: Piața Unirii – Bd. Dimitrie Cantemir – Bd. Mărășești – Str. Dr. Constantin Istrati – Șos. Viilor – Șos. Giurgiului – CFR Progresu
  • N108: Piața Unirii – Bd. I.C. Brătianu – Bd. Carol I – Bd. Ferdninand I – Bd. Gării Obor – Str. Baicului – Str. Dumitru Slugheru – Str. Heliade între Vii – Str. Doamna Ghica – Șos. Colentina – Pasajul Colentina
  • N109: Piața Unirii – Bd. Corneliu Coposu – Cal. Călărașilor – Bd. Basarabia – Republica
  • N110: Piața Unirii – Bd. I.C. Brătianu – Bd. Regina Elisabeta – Bd. Mihail Kogălniceanu – Splaiul Independenței – Șos. Grozăvești – Str. Ecnonmu Cezărescu – Str. Alexandru Borneanu – Splaiul Independenței – Șos. Virtuții – Str. Ciurel – Bd. Constructorilor – Cal. Giulești – Cartier 16 Februarie cu întoarcere prin Cal. Giulești – Bd. Constructorilor – Șos. Virtuții – Splaiul Independenței – Bd. Mihail Kogălniceanu și traseul de ducere
  • N111: Piața Unirii – Bd. Unirii – Str. Lucian Blaga – Cal. Vitan – Bd. Energeticienilor – Str. Fizicienilor – Bd. Camil Ressu – Bd. Theodor Pallady – RATB Titan
  • N112: Piața Unirii – Bd. Dimitrie Cantemir – Cal. Șerban Vodă – Șos. Olteniței – Bd. Constantin Brâncoveanu – Str. Izvorul Rece – Str. Reșița – Piața Reșița
  • N113: Piața Unirii – Bd. I.C. Brătianu – Bd. Nicolae Balcescu – Bd. Gheroghe Magheru – Bd. Dacia – Cal. Dorobanților – Bd. Constantin Prezan – Str. Alexandru Constantinescu – Bd. Mărăști – Piața Presei Libere cu întoarcere prin Șos. Kiseleff – Bd. Constantin Prezan și traseul de ducere
  • N114: Piața Unirii – Bd. Regina Maria – Bd. Goerge Coșbuc – Cal. Rahovei – Șos. Alexandriei – Depoul Alexandria
  • N115: Piața Unirii – Splaiul Independenței – Bd. Schitu Măgurenu – Bd. Regina Elisabeta – Bd. Mihail Kogălniceanu – Splaiul Independenței – Șos. Cotroceni – Bd. Iuliu Maniu – Master SA cu întoarcere prin traseul de ducere până la Piața Operei apoi prin Splaiul Independenței – Piața Unirii
  • N116: Piața Unirii – Bd. I.C. Brătianu – Bd. Regina Elisabeta – Bd. Mihail Kogălniceanu – Splaiul Independenței – Bd. Eroilor – Str. Dr. Bagdasar – Str. Răzoare – Drumul Sării – Drumul Taberei – Str. Valea Ialomiței – Valea Ialomiței cu întoarecere prin traseul de ducere până la Str. Răzoare apoi prin Str. Răzoare – Șos. Panduri – Str. Prof. Dr. Rainer Bd. Eroilor și traseul de ducere
  • N117: Piața Unirii – Bd. I.C. Brătianu – Bd. Nicolae Bălcescu – Bd. Gheorghe Magheru – Bd. Dacia – Cal. Griviței – Bd. Bucureștii Noi – Laromet
  • N118: Piața Unirii – Bd. I.C. Brătianu – Bd. Nicolae Bălcescu – Bd. Gheorghe Magheru – Bd. Lascăr Catargiu – Piața Victoriei – Bd. Ion Mihalache – Cal. Griviței – Bd. Bucureștii Noi – Șos. Chitilei – Mezeș
  • N119: Piața Unirii – Bd. I.C. Brătianu – Bd. Nicolae Balcescu – Bd. Gheroghe Magheru – Bd. Dacia – Cal. Dorobanților – Str. Radu Beller – Bd. Mircea Eliade – Cal. Floreasca – Str. Fabrica de Glucoză – Str. Barbu Văcărescu – Șos. Pipera – CFR Constanța cu întoarcere prin Șos. Pipera – Str. Alexandru Șerbănescu – Str. Ștefan Burileanu – Bd. Nicolae Caramfil – Bd. Beijing – Bd. Aviatorilor – Bd. Mircea Eliade – Str. Radu Beller și traseul de ducere
  • N120: Piața Unirii – Splaiul Independenței – Bd. Schitu Măgureanu – Bd. Regina Elisabeta – Bd. Mihail Kogălniceanu – Bd. Eroilor – Str. Dr. Bagdasar – Str. Răzoare – Bd. Timișoara – Str. Valea Cascadelor – Bd. Iuliu Maniu – Str. Apusului – Complex Apusului cu întoarcere prin traseul de ducere până la Str. Răzoare apoi prin Str. Răzoare – Șos. Panduri – Str. Prof. Dr. Rainer – Bd. Eroilor – Splaiul Independenței – Piața Unrii
  • N121: Piața Unirii – Splaiul Independenței – Bd. Națiunile Unite – Bd. Libertății – Cal. 13 Septembrie – Șos. Progresului – Cal. Rahova – Cal. Ferentarilor – Prelungirea Ferentarilor – Zețarilor
  • N122: Piața Unirii – Splaiul Independenței – Bd. Schitu Măgureanu – Bd. Regina Elisabeta – Bd. Mihail Kogălniceanu – Bd. B.P. Hașdeu – Str. Izvor – Cal. 13 Septembrie – Bd. Ghencea – Prelungirea Ghencea – Valea Oltului cu întoarcere prin traseul de ducere până la Bd. B.P. Hașdeu apoi prin Bd. B.P. Hașdeu – Splaiul Independenței – Piața Unirii
  • N123: Piața Unirii – Bd. Corneliu Coposu – Str. Sf. Vineri Cal. Moșilor – Str. Armand Călinescu – Str. Vasile Lascăr – Bd. Dacia – Str. Alecu Russo – Str. Tunari – Bd. Barbu Văcărescu – Bd. Lacul Tei – Lacul Tei
Link către harta completă (PDF)

Powered by WordPress