TransBuc.info Hărţi cu reţeaua de transport public în Bucureşti

2012-01-31

Actualizare harta transport București 20120112

Filed under: ratb — Tags: , , , , , , , , , , , , , , , — admin @ 18:44
 • linia 102 se sparge în liniile 102 și 202 pe traseele Cora Pantelimon – CET Sud, respectiv CET Sud – CFR Progresu (începând cu 20120121)
 • linia 221 circulă de la terminalul Ghencea pe traseul de bază până la intersecția Drumul Taberei/Str. Valea Argeșului apoi prin Str. Valea Argeșului – Str. Valea Oltului și traseul de bază până la CET Vest, cu întoarcere pe traseul de bază până la intersecția Str. Valea Oltului/Str. Valea Ialomiței apoi prin Str. Valea Oltului – Str. Valea Argeșului – Drumul Taberei (ramura nordică) apoi traseul de bază (începând cu 20120121)
 • următoarele linii de noapte își modifică traseele:
  • linia N101: Piața Unirii – Bd. I.C. Brătianu – Bd. Carol I – Calea Moșilor – Șos. Colentina – Str. Teiuuul Doamnei – Bd. Lacul Tei – Str. Doamna Ghica – Șos. Colentina – Pasaj Colentina
  • linia N102: Piața Unirii – Bd. I.C. Brătianu – Bd. Carol I – Bd. Pache Protopopescu – Șos. Mihai Bravu – Str. Vatra Lminoasă – Șos. Pantelimon – Granitul
  • linia N103: Piața Unirii – Bd. Unirii –  Bd. Burebista – Cal. Dudești – Bd. Camil Ressu – Bd. Theodor Pallady – Bd. 1 Decembrie 1918 – Bd. Basarabia – Șos. Morarilor – Șos. Vergului – Granitul
  • linia N104: Piața Unirii – Bd. Unirii – Bd. Decebal – Str. Dristor – Str. Baba Novac – Str. Constantin Brâncuși – Bd. Nicolae Grigorescu – Str. Liviu Rebreanu – Bd. 1 Decembrie 1918 – Faur Poarta 4
  • linia N106: Piața Unirii – Bd. Dimitrie Cantemir – Calea Șerban Vodă – Șos. Olteniței – Șos. Berceni – Str. Serg. Ion Iriceanu – intersecția Str. Serg. Ion Iriceanu/Șos. Olteniței – Str. Sergg. Ion Iriceanu – Str. Turnu Măgurele – Alexandru Obregia
  • linia N112: Piața Unirii – Bd. Dimitrie Cantemir – Calea Șerban Vodă – Șos. Olteniței – Str. Serg. NițuVasile – Str. Izvorul Rece – Str. Reșița – Str. Luica – Str. Alexandru Anghel – Str. Zețarilor – Zețarilor
  • linia N116: Piața Unirii – Bd. I.C. Brătianu – Bd. Regina Elisabeta – Bd. Mihail Kogălniceanu – Splaiul Independenței – Bd. Eroilor – Str. Dr. Dumitru Bagdasar – Șos. Panduri – Bd. Geniului – Drumul Sării – Drumul Taberei – Str. Valea Ialomiței – Str. Valea Oltului – Bd. Timișoara – Str. Valea Cascadelor – Bd. Iuliu Maniu – Master SA, cu întoarcere pe traseul de ducere până la intersecția Drumul Sării/Bd. Geniului apoi prin Str. Răzoare – Șos. Panduri – Str. Prof. Dr. Lister și traseul de ducere; începând cu 20120121 în loc de Str. Valea Ialomiței va folosi Str. Valea Argeșului
  • linia N117: Piața Unirii – Bd. I.C. Brătianu – Bd. Nicolae Bălcescu – Bd. Gheorghe Magheru – Bd. Dacia – Calea Griviței – Bd. București Noi – Ștrand Străulești
  • linia N119: Piața Unirii – Bd. I.C. Brătianu – Bd. Nicolae Bălcescu – Bd. Gheorghe Magheru – Bd. Dacia – Calea Dorobanților – Șos. Ștefan cel Mare – Calea Floreasca – Str. Fabrica de glucoză – Bd. Barbu Văcărescu – Șos. Pipera – CFR Constanța, cu întoarcere prin Șos. Pipera – Str. Av. Alexandru Șerbănescu – Str. G-ral Ștefan Burleanu – Str. Nicolae Caranfil – Bd. Beijing – Bd. Mircea Eliade – Calea Floreasca și traseul de ducere
  • linia N120: Piața Unirii – Splaiul Independenței – Str. G-ral Petru Popovăț – Calea Crângași – Podul Grant – Bretea Pod Grant – Calea Griviței – Bretea Pod Grant – Pod Grant – Calea Crângași – Șos. Virtuții – Pasajul Lujerului – Bd. Timișoara – Str. Valea Cascadelor – Bd. Iuliu Maniu – Str. Apusului – Complex Apusului, cu întoarcere prin Str. Apusului – Bd. Iuliu Maniu – Str. Valea Cascadelor – Bd. Timișoara – Pasajul Lujerului – Șos. Virtuții – Calea Crângași – Podul Grant – Bretea Pod Grant – Calea Griviței – Bretea Pod Grant – Pod Grant – Calea Crângași – Șos. Virtuții – Splaiul Independenței – Piața Unirii
  • linia N121: Piața Unirii – Splaiul Independenței – Bd. Națiunile Unite – Bd. Libertății – Calea 13 Septembrie – Str. Petre Ispirescu – Str. Mărgeanului – Str. Buzoieni – Str. Amurgului – Str. Freamătului – Str. Cârlibaba – Str. Salviei – Str. Bachus – Prelungirea Ferentari – Zețarilor, cu întoarcere prin Prelungirea Ferentari – Str. Bachus – Str. Salviei – Str. Cârlibaba – Str. Freamătului – Str. Amurgului – Str. Caporal Preda – Str. Soldat Croitoru Vasile – Str. Buzoieni și traseul de ducere
  • linia N122: Piața Unirii – Splaiul Independenței – Str. B.P. Hașdeu – Str. Izvor – Calea 13 Septembrie – Bd. Ghencea – Str. Brașov – Bd. Timișoara – Str. Valea Oltului – Valea Oltului
  • linia N123: Piața Unirii – Bd. Corneliiu Coposu – Str. Sfânta Vineri – Calea Moșilor – Str. Paleologu – Str. Armand Călinescu – Str. Vasile Lascăr – Bd. Dacia – Str. Alecu Russo – Str. Tunari – Bd. Barbu Văcărescu – Str. Eugen Botez – Calea Floreasca – Str. Ceaikovski – Bd. Barbu Văcărescu – Bd. Lacul Tei – Lacul Tei, cu întoarcere prin Bd. Lacul Tei – Bd. Barbu Văcărescu – Str. Ceaikovski – Calea Floreasca – Șos. Ștefan cel Mare – Str. Tunari –  Str. Alecu Russo – Bd. Dacia – Str. Vasile Lascăr – Str. Armand Călinescu – Str. Paleologu – Calea Moșilor – Str. Sfânta Vineri – Bd. Corneliu Coposu – Piața Unirii
Zona Valea Ialomiței după modificări (pentru situația anterioara poziționați cursorul pe imagine):
Link cătree harta completă (PDF)

2011-07-15

Actualizare harta transport București 20110715

Filed under: ratb — Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , — admin @ 16:13
 • linia 163 circulă de la Cartierul Giulești-Sârbi până la intesecția Cal. Giulești/Șos. Orhideelor pe traseul de bază, apoi pe un traseu prelungit prin Cal. Plevnei – Str. Vasile Pârvan – Bd. Mihail Kogălniceanu – Bd. Regina Elisabeta – Bd. Carol I până la Piața C.A. Rosetti cu întoarcere prin Bd. Carol I – Bd. Regina Elisabeta – Cal. Plevnei – Șos. Orhideelor apoi traseul precedent
 • se înființează liniile de noapte RATB cu indicative de la N101 la N123. Liniile radiază de la Piața Unirii spre periferii astfel:
  • N101: Piața Unirii – Bd. I.C. Brătianu – Bd. Carol I – Calea Moșilor – Șos. Colentina – Pasaj Colentina
  • N102: Piața Unirii – Bd. I.C. Brătianu – Bd. Carol I – Bd. Pache Protopopescu – Șos. Iancului – Șos. Pantelimon – Granitul
  • N103: Piața Unirii – Bd. Unirii – Bd. Burebista – Cal. Dudești – Bd. Camil Ressu – Bd. Theodor Pallady – Bd. 1 Decembrie 1918 – Faur Poarta 4
  • N104: Piața Unirii – Bd. Unirii – Bd. Decebal – Str. Dristorului – Str. Baba Novac – Str. Constantin Brâncuși – Bd. Nicolae Grigorescu – Str. Liviu Rebreanu – Barajul Dunării
  • N105: Piața Unirii – Bd. Dimitrie Cantemir – Bd. Tineretului – Cal. Văcărești – Str. Nițu Vasile – Bd. Alexandru Obregia – Turnu Măgurele
  • N106: Piața Unirii – Bd. Dimitrie Cantemir – Cal. Șerban Vodă – Șos. Olteniței – Șos. Berceni – Apărătorii Patriei
  • N107: Piața Unirii – Bd. Dimitrie Cantemir – Bd. Mărășești – Str. Dr. Constantin Istrati – Șos. Viilor – Șos. Giurgiului – CFR Progresu
  • N108: Piața Unirii – Bd. I.C. Brătianu – Bd. Carol I – Bd. Ferdninand I – Bd. Gării Obor – Str. Baicului – Str. Dumitru Slugheru – Str. Heliade între Vii – Str. Doamna Ghica – Șos. Colentina – Pasajul Colentina
  • N109: Piața Unirii – Bd. Corneliu Coposu – Cal. Călărașilor – Bd. Basarabia – Republica
  • N110: Piața Unirii – Bd. I.C. Brătianu – Bd. Regina Elisabeta – Bd. Mihail Kogălniceanu – Splaiul Independenței – Șos. Grozăvești – Str. Ecnonmu Cezărescu – Str. Alexandru Borneanu – Splaiul Independenței – Șos. Virtuții – Str. Ciurel – Bd. Constructorilor – Cal. Giulești – Cartier 16 Februarie cu întoarcere prin Cal. Giulești – Bd. Constructorilor – Șos. Virtuții – Splaiul Independenței – Bd. Mihail Kogălniceanu și traseul de ducere
  • N111: Piața Unirii – Bd. Unirii – Str. Lucian Blaga – Cal. Vitan – Bd. Energeticienilor – Str. Fizicienilor – Bd. Camil Ressu – Bd. Theodor Pallady – RATB Titan
  • N112: Piața Unirii – Bd. Dimitrie Cantemir – Cal. Șerban Vodă – Șos. Olteniței – Bd. Constantin Brâncoveanu – Str. Izvorul Rece – Str. Reșița – Piața Reșița
  • N113: Piața Unirii – Bd. I.C. Brătianu – Bd. Nicolae Balcescu – Bd. Gheroghe Magheru – Bd. Dacia – Cal. Dorobanților – Bd. Constantin Prezan – Str. Alexandru Constantinescu – Bd. Mărăști – Piața Presei Libere cu întoarcere prin Șos. Kiseleff – Bd. Constantin Prezan și traseul de ducere
  • N114: Piața Unirii – Bd. Regina Maria – Bd. Goerge Coșbuc – Cal. Rahovei – Șos. Alexandriei – Depoul Alexandria
  • N115: Piața Unirii – Splaiul Independenței – Bd. Schitu Măgurenu – Bd. Regina Elisabeta – Bd. Mihail Kogălniceanu – Splaiul Independenței – Șos. Cotroceni – Bd. Iuliu Maniu – Master SA cu întoarcere prin traseul de ducere până la Piața Operei apoi prin Splaiul Independenței – Piața Unirii
  • N116: Piața Unirii – Bd. I.C. Brătianu – Bd. Regina Elisabeta – Bd. Mihail Kogălniceanu – Splaiul Independenței – Bd. Eroilor – Str. Dr. Bagdasar – Str. Răzoare – Drumul Sării – Drumul Taberei – Str. Valea Ialomiței – Valea Ialomiței cu întoarecere prin traseul de ducere până la Str. Răzoare apoi prin Str. Răzoare – Șos. Panduri – Str. Prof. Dr. Rainer Bd. Eroilor și traseul de ducere
  • N117: Piața Unirii – Bd. I.C. Brătianu – Bd. Nicolae Bălcescu – Bd. Gheorghe Magheru – Bd. Dacia – Cal. Griviței – Bd. Bucureștii Noi – Laromet
  • N118: Piața Unirii – Bd. I.C. Brătianu – Bd. Nicolae Bălcescu – Bd. Gheorghe Magheru – Bd. Lascăr Catargiu – Piața Victoriei – Bd. Ion Mihalache – Cal. Griviței – Bd. Bucureștii Noi – Șos. Chitilei – Mezeș
  • N119: Piața Unirii – Bd. I.C. Brătianu – Bd. Nicolae Balcescu – Bd. Gheroghe Magheru – Bd. Dacia – Cal. Dorobanților – Str. Radu Beller – Bd. Mircea Eliade – Cal. Floreasca – Str. Fabrica de Glucoză – Str. Barbu Văcărescu – Șos. Pipera – CFR Constanța cu întoarcere prin Șos. Pipera – Str. Alexandru Șerbănescu – Str. Ștefan Burileanu – Bd. Nicolae Caramfil – Bd. Beijing – Bd. Aviatorilor – Bd. Mircea Eliade – Str. Radu Beller și traseul de ducere
  • N120: Piața Unirii – Splaiul Independenței – Bd. Schitu Măgureanu – Bd. Regina Elisabeta – Bd. Mihail Kogălniceanu – Bd. Eroilor – Str. Dr. Bagdasar – Str. Răzoare – Bd. Timișoara – Str. Valea Cascadelor – Bd. Iuliu Maniu – Str. Apusului – Complex Apusului cu întoarcere prin traseul de ducere până la Str. Răzoare apoi prin Str. Răzoare – Șos. Panduri – Str. Prof. Dr. Rainer – Bd. Eroilor – Splaiul Independenței – Piața Unrii
  • N121: Piața Unirii – Splaiul Independenței – Bd. Națiunile Unite – Bd. Libertății – Cal. 13 Septembrie – Șos. Progresului – Cal. Rahova – Cal. Ferentarilor – Prelungirea Ferentarilor – Zețarilor
  • N122: Piața Unirii – Splaiul Independenței – Bd. Schitu Măgureanu – Bd. Regina Elisabeta – Bd. Mihail Kogălniceanu – Bd. B.P. Hașdeu – Str. Izvor – Cal. 13 Septembrie – Bd. Ghencea – Prelungirea Ghencea – Valea Oltului cu întoarcere prin traseul de ducere până la Bd. B.P. Hașdeu apoi prin Bd. B.P. Hașdeu – Splaiul Independenței – Piața Unirii
  • N123: Piața Unirii – Bd. Corneliu Coposu – Str. Sf. Vineri Cal. Moșilor – Str. Armand Călinescu – Str. Vasile Lascăr – Bd. Dacia – Str. Alecu Russo – Str. Tunari – Bd. Barbu Văcărescu – Bd. Lacul Tei – Lacul Tei
Link către harta completă (PDF)

Powered by WordPress