TransBuc.info Hărţi cu reţeaua de transport public în Bucureşti

2012-01-31

Actualizare harta transport București 20120112

Filed under: ratb — Tags: , , , , , , , , , , , , , , , — admin @ 18:44
 • linia 102 se sparge în liniile 102 și 202 pe traseele Cora Pantelimon – CET Sud, respectiv CET Sud – CFR Progresu (începând cu 20120121)
 • linia 221 circulă de la terminalul Ghencea pe traseul de bază până la intersecția Drumul Taberei/Str. Valea Argeșului apoi prin Str. Valea Argeșului – Str. Valea Oltului și traseul de bază până la CET Vest, cu întoarcere pe traseul de bază până la intersecția Str. Valea Oltului/Str. Valea Ialomiței apoi prin Str. Valea Oltului – Str. Valea Argeșului – Drumul Taberei (ramura nordică) apoi traseul de bază (începând cu 20120121)
 • următoarele linii de noapte își modifică traseele:
  • linia N101: Piața Unirii – Bd. I.C. Brătianu – Bd. Carol I – Calea Moșilor – Șos. Colentina – Str. Teiuuul Doamnei – Bd. Lacul Tei – Str. Doamna Ghica – Șos. Colentina – Pasaj Colentina
  • linia N102: Piața Unirii – Bd. I.C. Brătianu – Bd. Carol I – Bd. Pache Protopopescu – Șos. Mihai Bravu – Str. Vatra Lminoasă – Șos. Pantelimon – Granitul
  • linia N103: Piața Unirii – Bd. Unirii –  Bd. Burebista – Cal. Dudești – Bd. Camil Ressu – Bd. Theodor Pallady – Bd. 1 Decembrie 1918 – Bd. Basarabia – Șos. Morarilor – Șos. Vergului – Granitul
  • linia N104: Piața Unirii – Bd. Unirii – Bd. Decebal – Str. Dristor – Str. Baba Novac – Str. Constantin Brâncuși – Bd. Nicolae Grigorescu – Str. Liviu Rebreanu – Bd. 1 Decembrie 1918 – Faur Poarta 4
  • linia N106: Piața Unirii – Bd. Dimitrie Cantemir – Calea Șerban Vodă – Șos. Olteniței – Șos. Berceni – Str. Serg. Ion Iriceanu – intersecția Str. Serg. Ion Iriceanu/Șos. Olteniței – Str. Sergg. Ion Iriceanu – Str. Turnu Măgurele – Alexandru Obregia
  • linia N112: Piața Unirii – Bd. Dimitrie Cantemir – Calea Șerban Vodă – Șos. Olteniței – Str. Serg. NițuVasile – Str. Izvorul Rece – Str. Reșița – Str. Luica – Str. Alexandru Anghel – Str. Zețarilor – Zețarilor
  • linia N116: Piața Unirii – Bd. I.C. Brătianu – Bd. Regina Elisabeta – Bd. Mihail Kogălniceanu – Splaiul Independenței – Bd. Eroilor – Str. Dr. Dumitru Bagdasar – Șos. Panduri – Bd. Geniului – Drumul Sării – Drumul Taberei – Str. Valea Ialomiței – Str. Valea Oltului – Bd. Timișoara – Str. Valea Cascadelor – Bd. Iuliu Maniu – Master SA, cu întoarcere pe traseul de ducere până la intersecția Drumul Sării/Bd. Geniului apoi prin Str. Răzoare – Șos. Panduri – Str. Prof. Dr. Lister și traseul de ducere; începând cu 20120121 în loc de Str. Valea Ialomiței va folosi Str. Valea Argeșului
  • linia N117: Piața Unirii – Bd. I.C. Brătianu – Bd. Nicolae Bălcescu – Bd. Gheorghe Magheru – Bd. Dacia – Calea Griviței – Bd. București Noi – Ștrand Străulești
  • linia N119: Piața Unirii – Bd. I.C. Brătianu – Bd. Nicolae Bălcescu – Bd. Gheorghe Magheru – Bd. Dacia – Calea Dorobanților – Șos. Ștefan cel Mare – Calea Floreasca – Str. Fabrica de glucoză – Bd. Barbu Văcărescu – Șos. Pipera – CFR Constanța, cu întoarcere prin Șos. Pipera – Str. Av. Alexandru Șerbănescu – Str. G-ral Ștefan Burleanu – Str. Nicolae Caranfil – Bd. Beijing – Bd. Mircea Eliade – Calea Floreasca și traseul de ducere
  • linia N120: Piața Unirii – Splaiul Independenței – Str. G-ral Petru Popovăț – Calea Crângași – Podul Grant – Bretea Pod Grant – Calea Griviței – Bretea Pod Grant – Pod Grant – Calea Crângași – Șos. Virtuții – Pasajul Lujerului – Bd. Timișoara – Str. Valea Cascadelor – Bd. Iuliu Maniu – Str. Apusului – Complex Apusului, cu întoarcere prin Str. Apusului – Bd. Iuliu Maniu – Str. Valea Cascadelor – Bd. Timișoara – Pasajul Lujerului – Șos. Virtuții – Calea Crângași – Podul Grant – Bretea Pod Grant – Calea Griviței – Bretea Pod Grant – Pod Grant – Calea Crângași – Șos. Virtuții – Splaiul Independenței – Piața Unirii
  • linia N121: Piața Unirii – Splaiul Independenței – Bd. Națiunile Unite – Bd. Libertății – Calea 13 Septembrie – Str. Petre Ispirescu – Str. Mărgeanului – Str. Buzoieni – Str. Amurgului – Str. Freamătului – Str. Cârlibaba – Str. Salviei – Str. Bachus – Prelungirea Ferentari – Zețarilor, cu întoarcere prin Prelungirea Ferentari – Str. Bachus – Str. Salviei – Str. Cârlibaba – Str. Freamătului – Str. Amurgului – Str. Caporal Preda – Str. Soldat Croitoru Vasile – Str. Buzoieni și traseul de ducere
  • linia N122: Piața Unirii – Splaiul Independenței – Str. B.P. Hașdeu – Str. Izvor – Calea 13 Septembrie – Bd. Ghencea – Str. Brașov – Bd. Timișoara – Str. Valea Oltului – Valea Oltului
  • linia N123: Piața Unirii – Bd. Corneliiu Coposu – Str. Sfânta Vineri – Calea Moșilor – Str. Paleologu – Str. Armand Călinescu – Str. Vasile Lascăr – Bd. Dacia – Str. Alecu Russo – Str. Tunari – Bd. Barbu Văcărescu – Str. Eugen Botez – Calea Floreasca – Str. Ceaikovski – Bd. Barbu Văcărescu – Bd. Lacul Tei – Lacul Tei, cu întoarcere prin Bd. Lacul Tei – Bd. Barbu Văcărescu – Str. Ceaikovski – Calea Floreasca – Șos. Ștefan cel Mare – Str. Tunari –  Str. Alecu Russo – Bd. Dacia – Str. Vasile Lascăr – Str. Armand Călinescu – Str. Paleologu – Calea Moșilor – Str. Sfânta Vineri – Bd. Corneliu Coposu – Piața Unirii
Zona Valea Ialomiței după modificări (pentru situația anterioara poziționați cursorul pe imagine):
Link cătree harta completă (PDF)

2010-05-01

Actualizare harta transport București 20100501

Filed under: corecturi,ratb — Tags: , , , , , , , , , , , — admin @ 09:12
 • linia 16 revine la traseul inițial între Piața Sfântul Gheorghe și Platforma industrială Pipera prin Str. Lipscani – Calea Moșilor – Str. Paleologu – Str. Armand Călinescu – Str. Vasile Lascăr – Str. Viitorului – Str. Lizeanu – Str. Maica Domnului – Bd. Lacul Tei – Șos. Petricani – Bd. Dimitrie Pompei
 • linia 19 revine la traseul de bază între Șura Mare și RATB Titan prin Calea Șerban Vodă – Bd. Gheroghe Șincai – Str. Nerva Traian – Bd. Octavian Goga – Calea Vitan – Șos. Mihai Bravu – Bd. Camil Ressu – Str. Liviu Rebreanu – Bd. 1 Decembrie 1918 – Bd. Theodor Pallady
 • linia 23 va circula între Depoul Alexandria și Faur Poarta 4 prin Șos. Alexandriei – Calea Rahova – Bd. George Coșbuc – Bd. Regina Maria – Str. 11 Iunie – Bd. Mărășești – Bd. Octavian Goga – Calea Dudești – Bd. Camil Ressu – Str. Liviu Rebreanu – Bd. 1 Decembrie 1918
 • linia 27 revine la traseul de bază între Piața Unirii și RATB Titan prin Bd. Regina Maria – Str. 11 Iunie – Bd. Mărășești – Bd. Octavian Goga – Calea Dudești – Bd. Camil Ressu – Bd. Theodor Pallady
 • liniile 28, 619, 623 se desființează
 • se reînființează linia 36 între Republica SA și Platforma industrială Pipera prin Bd. Basarabia – Bd. Chișinău – Șos. Pantelimon – Str. Ziduri Moși – Șos. Colentina – Str. Turmelor – Str. Reînvierii – Str. Maica Domnului – Bd. Lacul Tei – Șos. Petricani – Bd. Dimitrie Pompei
 • se înființează stația Bodești pe Șos. Vergului (linia 102) între stațiile Vergului și Spitalul Nicolae Malaxa (începând cu 20100427)
 • se înființeaza stația Bd. Lacul Tei pe Bd. Lacul Tei (liniile 182 și 282) după intersecția Str. Barbu Văcărescu/Bd. Lacul Tei sens Fundeni (începând cu 20100427)
 • linia 616 revine la traseul anterior între Bd. Lacul Tei și Piața Sfânta Vineri prin Bd. Lacul Tei – Str. Maica Domnului – Str. Lizeanu – Str. Viitorului – Str. Vasile Lascăr – Str. Armand Călinescu – Str. Paleologu – Calea Moșilor – Str. Sfânta Vineri cu întoarcere prin Str. Sfânta Vineri – Bd. Mircea Vodă – Bd. Corneliu Coposu – Str. Sfânta Vineri apoi traseul de ducere
Liniile 19, 23, 27, 619 și 623 înainte și după:
Liniile 16, 36 și 616 înainte și după:
Link către harta completă (PDF)

2010-04-23

Actualizare harta transport București 20100423

Filed under: corecturi,ratb,subruban — Tags: , , , , , , , — admin @ 20:56
 • stația Luica sens Berceni se reamplasează pe Șos. Giurgiului pentru liniile 102 și 116, respectiv pe Str. Alexandru Anghel pentru linia 220
 • linia 182 va circula pe sensul spre Gara de Nord deviat de la intersecția Șos. Nicolae Titulescu/Str. Maltopol prin Șos. Nicolae Titulescu – Bd. Alexandru Ioan Cuza – Bd. I. G. Duca apoi traseul precedent (începând cu 20100421)
 • se reînființează linia 607 între Piața Operei și Semănătoarea prin Bd. Eroilor Sanitari – Bd. Dr. Gheorghe Marinescu – Șos. Cotroceni – Bd. Iuliu Maniu – Bd. Vasile Milea – Str. Economu Cezărescu – Str. Borneanu – Splaiul Independenței – Șos. Virtuții – Șos. Ciurel – Str. Petre Popovăț – Piața Crângași – Șos. Virtuții – Splaiul Independenței cu întoarcere prin Splaiul Independenței – Str. Economu A. Stoicescu – Str. Miorița – Str. Economu Cezărescu – Bd. Vasile Milea – Bd. Iuliu Maniu – Șos. Cotroceni – Splaiul Independenței – Bd. Eroilor Sanitari
 • în stația Pasaj CFR Otopeni vor opri în ambele sdensuri autobuzele liniilor 448, 450 și 451 în ambele sensuri (începând cu 20100422)
Link către harta completă (PDF)

2010-04-15

Actualizare harta transport București 20100417

Filed under: corecturi,ratb — Tags: , , , , , , , — admin @ 20:21
 • linia 8 se suspendă
 • linia 23 circulă între Depoul Alexandria și intersecția Șos. Mihai Bravu/Calea Dudești prin Șos. Alexandria – Calea Rahovei – Bd. George Coșbuc – Bd. Regina Maria – Str. 11 Iunie – Bd. Mărășești – Bd. Octavian Goga – Calea Dudești cu întoarcere prin Șos. Mihai Bravu – Calea Vitan – Bd. Octavian Goga apoi traseul de ducere
 • linia 602, înlocuitorul liniei 102 în zilele de duminică, se desființează; linia 102 va circula pe traseul de bază și în zilele de duminică (începând cu 20100411)
 • linia 607 se desființează (începând cu 20100415)
 • se înființează linia 608 între CFR Progresul și Piața Chirigiu prin Șos. Giurgiului – Str. Alexandru Anghel – Str. Zețarilor – Prelungirea Ferentarilor – Calea Ferentarilor – Calea Rahova cu întoarcere prin Str. Odoarei – Str. Năsăud – Șos. Progresului – Calea Rahovei apoi traseul de ducere
 • în stația Șos. București-Ploiești 107 vor efectua opriri doar autobuzele liniilor 149 și 304, doar pe sensul spre Piața Presei Libere
Liniile 8, 23 și 608 înainte și după:
Link către harta completă (PDF)

2010-04-03

Actualizare harta transport București 20100330

Filed under: corecturi,ratb — Tags: , , — admin @ 23:29
 • linia 232 va circula între Real Berceni și Piața Unirii prin Bd. Metalurgiei – Str. Turnu Măgurele – Șos. Berceni – Șos. Olteniței – Piața Eroii Revoluției –  Șos. Viilor – Str. Dr. Constantin Istrati – Str. 11 Iunie – Bd. Regina Maria cu întoarcere prin Aleea III – Str. Bibescu Vodă – Bd. Regina Maria apoi traseul de ducere
 • în fiecare duminică în locul liniei 102 va circula linia 602 între Gara Progresul și Cora Pantelimon prin Șos. Giurgiului – Str. Luică – Str. Turnu Măgurele – Str. Ion Iriceanu – Șos. Olteniței – Calea Văcărești – Șos. Mihai Bravu – Calea Vitan – Bd. Energeticienilor – Str. Fizicienilor – Bd. Camil Ressu – Bd. Nicolae Grigorescu – Str. Constantin Brâncuși – Str. Lucrețiu Pătrășcanu – Șos. Morarilor – Șos. Vergului cu întoarcere prin Șos. Dudești-Pantelimon – Șos. Gării Cățelu – Șos. Pantelimon – Șos. Vergului apoi traseul de ducere (începând cu 20100328)
Linia 232 în zona centrală înainte și după:
Linia 232 spre zona Real Berceni înainte și după:
Traseul deviat al liniei 102/602*:
Link către harta completă (PDF)

2010-02-28

Actualizare harta transport București 201002

Filed under: corecturi,ratb,subruban — Tags: , , , , , — admin @ 20:00
 • se înființează stația Complex Comercial Plevnei pe Str. Afluentului la circa 50m înainte de intersecția cu Calea Plevnei (începând cu 20100215)
 • stația CFR Titan de pe Șos. Morarilor se redenumește în Facultatea de Pompieri (începând cu 20100224)
 • stația liniei 34 Pridvorului se reamplasează la circa 100m înspre Piața Sudului la inatrarea în Centrul Comercial Sun Plaza (începând cu 20100224)
 • liniile 102 și 104 vor efectua opriri și în stația Șos. Dudești-Pantelimon comun cu linia 246 (începând cu 20100225)
 • începând cu iarna 2010 liniile 402, 414 și 434 sunt limitate la terminalul Romprim
Link către harta completă (PDF)

2009-11-27

Actualizare harta transport București 20091128

Filed under: ratb — Tags: , , , , , , , — admin @ 23:51
 • linia 102 își prelungește traseul de la Bd. Basarabia prin Șos. Vergului până la Cora Pantelimon cu întoarcere prin Șos. Dudești-Pantelimon – Șos. Gării Cățelu – Șos. Pantelimon – Șos. Vergului – Bd. Basarabia – Bd. Nicolae Grigorescu apoi traseul de ducere
 • linia 104 își modifică traseul de la intersecția Bd. Pierre de Coubertin/Str. Vatra Luminoasă prin Bd. Pierre de Coubertin – Șos. Pantelimon până la Cora Pantelimon cu întoarcere prin Șos. Dudești-Pantelimon – Șos. Gării Cățelu – Șos. Pantelimon apoi traseul de ducere
 • linia 112 revine la traseul de bază de la CFR Constanța prin Șos. Pipera – Bd. Nicolae Caramfil – Pasaj Băneasa – Bd. Aerogării – Bd. Ion Ionescu de la Brad – Șos. Străulești – Str. Băiculești – Bd. Poligrafiei – Bd. Jiului – Bd. Bucureștii Noi – Bd. Laminorului până la Mezeș
 • liniile 148 și 149 revin la traseele de bază de la Piața Presei Libere în ambele sensuri prin Bd. Poligrafiei – Str. Băiculești – Șos. Străulești – Bd. Ion Ionescu de la Brad – Șos. București-Ploiești apoi traseele anterioare
 • linia 205 revine la traseul de bază de la Piața Presei Libere prin Șos. București-Ploiești – Str. Elena Văcărescu – Bd. Ficusului – Bd. Aerogării – Bd. Ion Ionescu de la Brad – Șos. Gheorghe Ionescu Sisești – Șos. București-Târgoviște până la Ștrandul Străulești cu întoarcere prin Șos. București-Târgoviște – Șos. Gheorghe Ionescu Sisești – Bd. Ion Ionescu de la Brad – Șos. București-Ploiești apoi traseul de ducere
 • linia 261 revine la traseul de bază de la Piața Presei Libere prin Șos. București-Ploiești – Str. Elena Văcărescu – Bd. Ficusului – Bd. Aerogării – Bd. Ion Ionescu de la Brad – Șos. Gheorghe Ionescu Sisești – Str. Câmpinița – Str. Jandarmeriei – Șos. București-Ploiești până la Complex Comercial Băneasa cu întoarcere prin Șos. București-Ploiești – Str. Jandarmeriei – Bd. Oaspeților – Șos. Gheorghe Ionescu Sisești – Bd. Ion Ionescu de la Brad – Șos. București-Ploiești
 • linia 301 revine la traseul de bază în ambele sensuri de la Piața Charles de Gaulle prin Bd. Aviatorilor – Bd. Beijing – Bd. Nicolae Caramfil – Bd. Aerogării – Șos. București-Ploiești apoi traseul anterior
 • linia 381 va efectua stație la Universitate sens Piața Victoriei comun cu linia 783
Liniile 102 și 104 înainte și după:
Liniile 148, 149, 205, 261 și 301 înainte și după:
Link către harta completă: http://bercenicity4.googlepages.com/transbuc-20091128.pdf

2009-09-25

Actualizare harta transport Bucureşti 20090924

Filed under: corecturi,ratb — Tags: , , — admin @ 10:03
 • se înfiinţează staţia Cartier Vitan-Bârzeşti pe Şos. Vitan-Bârzeşti între staţiile Sere şi Spitalul Sf. Ioan. În această staţie vor opri autobuzele liniilor 102 şi 181
 • de o perioadă de timp linia 311 opreşte şi în staţia Pod Lacuri
Link către harta completă: http://bercenicity4.googlepages.com/transbuc-20090924.pdf

2009-05-28

Actualizare harta transport Bucureşti 20090527

Filed under: ratb — Tags: , , , , , — admin @ 13:38
 • linia 178 circulă deviat pe sensul spre MASTER SA de la intersecţia Bd. Dinicu Golescu/Str. Witing prin Str. Witing – Cal. Plevnei apoi traseul anterior
 • linia 635 circulă deviat pe sensul spre Ghencea de la intersecţia Bd. Dinicu Golescu/Str. Baldovin Pârcălabul prin Str. Baldovin Pârcălabul – Str. Gârii de Nord – Piaţa Gării de Nord – Str. Witing – Cal. Plevnei apoi traseul anterior
 • se înfiinţează staţia Luica pe Str. Luica sens Şos. Giurgiului pe amplasementul staţiei de coborâre a fostului terminal al liniei 102; staţie pentru liniile 102, 116, 220 (de la inceputul lunii mai 2009)
 • se reînfiinţează staţia Dr. Staicovici sens Piaţa Sfânta Vineri pentru linia 385 (începând cu 20090512)
Liniile 178 şi 635 înainte şi după:
Link harta integrală: http://bercenicity3.googlepages.com/transbuc-20090527b.pdf

2008-07-25

Actualizare harta transport Bucureşti 20080725

Filed under: ratb — Tags: , , , , , — admin @ 12:32
 • linia 21 revine la traseul Piaţa Sfânta Vineri – Pasaj Colentina prin str. Sfânta Vineri – Calea Moşilor – Şos. Colentina
 • se reînfiinţează linia 34 pe traseul Bucur Obor – Gara de Nord prin Şos. Ştefan cel Mare – bd. Iancu de Hunedoara – Şos. Nicolae Titulescu – Bd. Alexandru Ioan Cuza – Bd. I. G. Duca cu întoarcere prin Cal. Griviţei – Str. Buzeşti – Bd. Ion Mihalache – Str. Dr. Felix – Pasaj Victoria – Bd. Iancu de Hunedoara – Şos. Ştefan cel Mare – Str. Lizeanu – Str. Reînvierii – Şos. Colentina
 • linia 602 nu mai circulă duminica dimineaţa; în locul ei circulă tot 102
 • linia 621 se desfiinţează
 • linia 634 este limitată la Bucur Obor până la Romprim pe traseul anterior

Liniile 34 şi 634 înainte şi după:

Liniile 21 şi 621 înainte (jos) şi după (sus):

Link harta integrală: http://bercenicity2.googlepages.com/transbuc-20080725.pdf

Older Posts »

Powered by WordPress