TransBuc.info Hărţi cu reţeaua de transport public în Bucureşti

2012-01-31

Actualizare harta transport București 20120112

Filed under: ratb — Tags: , , , , , , , , , , , , , , , — admin @ 18:44
 • linia 102 se sparge în liniile 102 și 202 pe traseele Cora Pantelimon – CET Sud, respectiv CET Sud – CFR Progresu (începând cu 20120121)
 • linia 221 circulă de la terminalul Ghencea pe traseul de bază până la intersecția Drumul Taberei/Str. Valea Argeșului apoi prin Str. Valea Argeșului – Str. Valea Oltului și traseul de bază până la CET Vest, cu întoarcere pe traseul de bază până la intersecția Str. Valea Oltului/Str. Valea Ialomiței apoi prin Str. Valea Oltului – Str. Valea Argeșului – Drumul Taberei (ramura nordică) apoi traseul de bază (începând cu 20120121)
 • următoarele linii de noapte își modifică traseele:
  • linia N101: Piața Unirii – Bd. I.C. Brătianu – Bd. Carol I – Calea Moșilor – Șos. Colentina – Str. Teiuuul Doamnei – Bd. Lacul Tei – Str. Doamna Ghica – Șos. Colentina – Pasaj Colentina
  • linia N102: Piața Unirii – Bd. I.C. Brătianu – Bd. Carol I – Bd. Pache Protopopescu – Șos. Mihai Bravu – Str. Vatra Lminoasă – Șos. Pantelimon – Granitul
  • linia N103: Piața Unirii – Bd. Unirii –  Bd. Burebista – Cal. Dudești – Bd. Camil Ressu – Bd. Theodor Pallady – Bd. 1 Decembrie 1918 – Bd. Basarabia – Șos. Morarilor – Șos. Vergului – Granitul
  • linia N104: Piața Unirii – Bd. Unirii – Bd. Decebal – Str. Dristor – Str. Baba Novac – Str. Constantin Brâncuși – Bd. Nicolae Grigorescu – Str. Liviu Rebreanu – Bd. 1 Decembrie 1918 – Faur Poarta 4
  • linia N106: Piața Unirii – Bd. Dimitrie Cantemir – Calea Șerban Vodă – Șos. Olteniței – Șos. Berceni – Str. Serg. Ion Iriceanu – intersecția Str. Serg. Ion Iriceanu/Șos. Olteniței – Str. Sergg. Ion Iriceanu – Str. Turnu Măgurele – Alexandru Obregia
  • linia N112: Piața Unirii – Bd. Dimitrie Cantemir – Calea Șerban Vodă – Șos. Olteniței – Str. Serg. NițuVasile – Str. Izvorul Rece – Str. Reșița – Str. Luica – Str. Alexandru Anghel – Str. Zețarilor – Zețarilor
  • linia N116: Piața Unirii – Bd. I.C. Brătianu – Bd. Regina Elisabeta – Bd. Mihail Kogălniceanu – Splaiul Independenței – Bd. Eroilor – Str. Dr. Dumitru Bagdasar – Șos. Panduri – Bd. Geniului – Drumul Sării – Drumul Taberei – Str. Valea Ialomiței – Str. Valea Oltului – Bd. Timișoara – Str. Valea Cascadelor – Bd. Iuliu Maniu – Master SA, cu întoarcere pe traseul de ducere până la intersecția Drumul Sării/Bd. Geniului apoi prin Str. Răzoare – Șos. Panduri – Str. Prof. Dr. Lister și traseul de ducere; începând cu 20120121 în loc de Str. Valea Ialomiței va folosi Str. Valea Argeșului
  • linia N117: Piața Unirii – Bd. I.C. Brătianu – Bd. Nicolae Bălcescu – Bd. Gheorghe Magheru – Bd. Dacia – Calea Griviței – Bd. București Noi – Ștrand Străulești
  • linia N119: Piața Unirii – Bd. I.C. Brătianu – Bd. Nicolae Bălcescu – Bd. Gheorghe Magheru – Bd. Dacia – Calea Dorobanților – Șos. Ștefan cel Mare – Calea Floreasca – Str. Fabrica de glucoză – Bd. Barbu Văcărescu – Șos. Pipera – CFR Constanța, cu întoarcere prin Șos. Pipera – Str. Av. Alexandru Șerbănescu – Str. G-ral Ștefan Burleanu – Str. Nicolae Caranfil – Bd. Beijing – Bd. Mircea Eliade – Calea Floreasca și traseul de ducere
  • linia N120: Piața Unirii – Splaiul Independenței – Str. G-ral Petru Popovăț – Calea Crângași – Podul Grant – Bretea Pod Grant – Calea Griviței – Bretea Pod Grant – Pod Grant – Calea Crângași – Șos. Virtuții – Pasajul Lujerului – Bd. Timișoara – Str. Valea Cascadelor – Bd. Iuliu Maniu – Str. Apusului – Complex Apusului, cu întoarcere prin Str. Apusului – Bd. Iuliu Maniu – Str. Valea Cascadelor – Bd. Timișoara – Pasajul Lujerului – Șos. Virtuții – Calea Crângași – Podul Grant – Bretea Pod Grant – Calea Griviței – Bretea Pod Grant – Pod Grant – Calea Crângași – Șos. Virtuții – Splaiul Independenței – Piața Unirii
  • linia N121: Piața Unirii – Splaiul Independenței – Bd. Națiunile Unite – Bd. Libertății – Calea 13 Septembrie – Str. Petre Ispirescu – Str. Mărgeanului – Str. Buzoieni – Str. Amurgului – Str. Freamătului – Str. Cârlibaba – Str. Salviei – Str. Bachus – Prelungirea Ferentari – Zețarilor, cu întoarcere prin Prelungirea Ferentari – Str. Bachus – Str. Salviei – Str. Cârlibaba – Str. Freamătului – Str. Amurgului – Str. Caporal Preda – Str. Soldat Croitoru Vasile – Str. Buzoieni și traseul de ducere
  • linia N122: Piața Unirii – Splaiul Independenței – Str. B.P. Hașdeu – Str. Izvor – Calea 13 Septembrie – Bd. Ghencea – Str. Brașov – Bd. Timișoara – Str. Valea Oltului – Valea Oltului
  • linia N123: Piața Unirii – Bd. Corneliiu Coposu – Str. Sfânta Vineri – Calea Moșilor – Str. Paleologu – Str. Armand Călinescu – Str. Vasile Lascăr – Bd. Dacia – Str. Alecu Russo – Str. Tunari – Bd. Barbu Văcărescu – Str. Eugen Botez – Calea Floreasca – Str. Ceaikovski – Bd. Barbu Văcărescu – Bd. Lacul Tei – Lacul Tei, cu întoarcere prin Bd. Lacul Tei – Bd. Barbu Văcărescu – Str. Ceaikovski – Calea Floreasca – Șos. Ștefan cel Mare – Str. Tunari –  Str. Alecu Russo – Bd. Dacia – Str. Vasile Lascăr – Str. Armand Călinescu – Str. Paleologu – Calea Moșilor – Str. Sfânta Vineri – Bd. Corneliu Coposu – Piața Unirii
Zona Valea Ialomiței după modificări (pentru situația anterioara poziționați cursorul pe imagine):
Link cătree harta completă (PDF)

2012-01-08

Actualizare harta transport București 20120107

Filed under: ratb — Tags: , , , , , , — admin @ 20:25
 • linia 71 se desființează
 • linia 90 circulă de la Stadionul Național pe traseul de bază până la Favorit apoi pe un traseu modificat prin Str. Sibiu – Bd. 1 Mai – Bd. Drumul Taberei – Str. Valea Argeșului până la Valea Argeșului
 • linia 91 circulă pe un nou traseu între Depoul Alexandria și Piața C.A. Rosetii prin Șos. Alexandria – Șos. Antiaeriană – Drumul Sării – Str. Lt. Nicolae Găină – Drumul Taberei – Bd. G-ral Vasile Milea – Bd. Iuliu Maniu – Șos. Cotroceni – Bd. Dr. Gheorghe Marinescu – Bd. Eroilor Sanitari – Bd. Mihail Kogălniceanu – Bd. Regina Elisabeta – Bd. Carol I cu întoarcere prin traseul de ducere până la Drumul Taberei apoi prin Drumul – Drumul Sării și traseul de ducere
 • linia 93 circulă între Gara de Nord și Valea Argeșului pe traseul fostei linii 71
 • linia 96 revine la Depoul Alexandria
 • linia 268 circulă pe un traseu prelungit de la Valea Argeșului prin Str. Valea Oltului până la terminalul Valea Oltului
 • se înființează linia 668 între Orizont și terminalul Valea Oltului prin Drumul Taberei – Str. Valea Argeșului – Str. Valea Oltului
Situația în Drumul Taberei după modificări (poziționați cursorul pe imagine pentru situația anterioară):
Situația în zona Depoului Alexandria după modificări (poziționați cursorul pe imagine pentru situația anterioară):
Link către harta completă (PDF)

2011-12-29

Actualizare harta transport București 20111222

Filed under: corecturi,ratb — Tags: , — admin @ 15:38
 • linia 138 își prelungește traseul de la Centru Comercial Militari la Cartier Militari Residence (începând cu 20111224)
 • se înființează linia 216 între Gara Progresu și Piața Reșița prin Șos. Giurgiului – Str. Anghel Moldoveanu – Str. Tudor Gociu – Str. Acțiunii – Str. Pogoanele – Str. Luica – Str. Reșița
Linia 138 după modificări (poziționați cursorul pe imagine pentur situația anterioară):
Linia 216:
Link către harta completă (PDF)

criterion online writing evaluation service

Viagra is the most famous ‘love pill’ in the world, but it is not the only option for you. The majority of men who tried both brand and generic pills state that Cialis (the most famous and top-quality generic drug) works better. It is up to you to decide whether you choose brand pills or buy Cialis, but ED patients state that:
Now it is possible to avoid awkward publicity if you buy Cialis online in our reliable web pharmacy. To purchase Cialis online simply place your order, use your credit card to pay for your pills, mercar cialis receive your drug per post in a decent package and start your way to perfect men’s health!

2011-11-30

Actualizare harta transport București 20111124

Filed under: ratb — Tags: , , , , , — admin @ 17:39
 • se înființează linia 254 între Bucur Obor și Complex Comercial Niro prin Șos. Colentina – drum acces Dragonul Roșu (începând cu 20111201 (?))
 • linia turistica Bucharest City Tour se transformă în linia 361 (tarif normal) (începând cu 20111129)
 • linia 460 circulă pe un traseu prelungit spre sud dela terminalul Laromet prin Bd. Bucureștii Noi – Bd. Gloriei – Str. Piatra Morii până la terminalul Cart. Dămăroaia (începănd cu 20111215)
 • linia N113 circulă pe un traseu prelungit de la Piața Presei prin Șos. București-Ploiești – Str. Elena Văcărescu până la Bd. Ficuslui cu întoarcere prin Bd. Ficusului – Bd. Aerogării – Șos. București-Ploiești și traseul anterior (aproximativ începutul 2011-12)
 • linia N115 circulă pe un traseu prelungit spre periferie de la intersecția Bd. Iuliu Maniu/Str. Valea Cascadelor apoi prin Str. Valea Cascadelor – Bd. Preciziei – Bd. Iuliu Maniu până la Grup Școlar Auto cu întoarcere prin Bd. Iuliu Maniu, apoi traseul anterior (aproximativ începutul 2011-12)
 • linia 682 revine la traseul de bază de la intersecția Str. Periș/Str. Țesătoarelor prin Str. Periș – Str. Cornișei până la terminalul Escalei (Cart. Andronache)
Linia 254 (zona dinspre Complex Comercial Niro):

Linia 361 (click pe imagine pentru harta mai detaliată):

Linia 460 după modificări (poziționați cursorul pe imagine pentru situația anterioară):

Linia N113 după modificări (poziționați cursorul pe imagine pentru situația anterioară):

Linia N115 după modificări (poziționați cursorul pe imagine pentru situația anterioară):

Linia 682 după modificări (poziționați cursorul pe imagine pentru situația anterioară):

 

Link către harta completă (PDF)

watch replicas

2011-11-15

Actualizare harta transport București 20111106

Filed under: ratb — Tags: , , , , , , , , , , , — admin @ 17:55
 • liniile 69, 90 și 91 circulă deviat de la intersecția Drumul Taberei/Bd. G-ral Vasile Milea prin Bd. Vasile Milea – Bd. Iuliu Maniu – Șos. Cotroceni – Bd. Gheorghe Marinescu – Bd. Eroii Sanitari apoi traseele de bază
 • linia 96 circulă pe traseul de bază de la Gara de Nord apoi deviat în ambele sensuri de la intersecția Cal. Plevnei/Str. Constantin Noica apoi prin Str. Constantin Noica – Șos. Cotroceni – Bd. Iuliu Maniu – Bd. G-ral Vasile Milea – Drumul Taberei – Drumul Sării apoi traseul de bază cu întoarecere prin Str. Lt. Nicolae Găină
 • linia 136 circulă pe sensul spre Pod Izvor de la intersecția Bd. Geniului/Șos. Panduri prin Bd. Geniului – Str. Răzoare – Șos. Panduri apoi traseul inițial
 • liniile 126, 137, 138, 168, 268 și 368 circulă pe un traseu deviat pe sensul spre vest de la intersecția Str. Dr. Dumitru Bagdasar/Șos. Panduri prin Șos. Panduri – Bd. Geniului apoi traseele de bază
 • linia 282 circulă la traseul de bază de la Gara Basarab la intersecția Șos. Colentina/Str. Maior Vasile Băcilă apoi pe traseul inițial prin Str. Maior Vasile Băcilă până la Șos. Fundeni (începând cu 20111102)
Liniile RATB în zona G-ral Vasile Milea – Drumul Taberei – Răzoare după modificări (poziționați cursorul pe imagine pentru situația anterioară):
Linia 282 după modificări (poziționați cursorul pe imagine pentur situația anterioară):


2011-10-07

Actualizare harta transport București 20111101

Filed under: ratb — Tags: , , , , , — admin @ 21:58
 • linia 47 circulă între terminalul Ghencea și Piața Unirii prin Bd. Ghencea – Șos. Progresului – Str. Constantin Istrati – Str. 11 Iunie – Bd. Regina Maria (începând cu 20111008)
 • linia 96  se limiteaza la vechea buclă de la Str. Tăcerii – Str. Pazei – Str. Disciplinei (începând cu 20110928)
 • linia 226 circulă de la Piața Romană până la intersecția Str. Buzoieni/Șos. Alexandria apoi prin Str. Amurgului – Str. Caporal Preda – Str. Sold. Croitoru Vasile până la Piața Rahova, cu întoarcere prin Str. Sold. Croitoru Vasile – St.r Buzoieni și traseul anterior
 • linia 227 circulă de la Piața Rahova prin Str. Sold. Croitoru Vasile – Șos. Alexandria – Șos. București-Măgurele – Str. Caracal – Str. Teiuș – Șos. Alexandria – Str. Pucheni – Str. Teodor Mazilu până la Piața Pucheni cu întoarcere prin Str. Teodor Mazilu – Str. Munții Carpați – Str. Caporal Preda – Str. Sold. Croitoru Vasile
 • liniile 303 și 438 își mută capatul de la Depoul Alexandria la bucla de la Str. Tăcerii – Str. Pazei – Str. Disciplinei
Liniile 96, 226, 227, 303 și 438 după modificări (poziționați cursorul pe imagine pentru situația anterioară):

Segmentul nou al liniei 47 (poziționați cursorul pe imagine pentru situația anterioară):

Link către harta completă (PDF)

handset recorder

2011-08-31

Actualizare harta transport București 20110831

Filed under: ratb — Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , — admin @ 23:59
 • liniile 104, 123 și 124 revin la traseele de bază: pe sensul spre vest de la intersecția Splaiul Independenței – Bd. Schitu Măgureanu prin Splaiul Independenței – Piața Operei apoi traseele de bază
 • liniile 126, 168, 226 și 368 circulă pe un traseu deviat pe sensul spre Cartierul Drumul Taberei de la intersecția Str. Mircea Vulcănescu/Bd. Dinicu Golescu prin Str. Mircea Vulcănescu – Cal. Plevnei – Str. Știrbei Vodă apoi traseele de bază (începând cu 20110812)
 • liniile 162 și 163 funcționeaza pe sensul dinspre Giulești/Crângași pe traseele de bază până la intersecția Cal. Giulești/Aleea Țibleș apoi prin Cal. Giulești până la intersecția Cal. Giulești/Șos. Orhideelor/Cal. Plevnei apoi traseele de bază (începând cu 20110725)
 • linia 178 circulă pe un traseu deviat spre Sala Palatului de la intersecția Bd. Dinicu Golescu/Str. Witing apoi prin Str. Witing – Cal. Plevnei – Str. Știrbei Vodă apoi traseul de bază (începând cu 20110812)
 • linia 282 circulă pe un traseu deviat pe sensul spre Șos. Fundeni de la intersecția Șos. Colentina/Str. Maior Băcilă prin Șos. Colentina – Șos. Fundeni – Str. Pescarilor până la terminalul Șos. Fundeni cu întoarcere pe traseul de bază
 • linia 301 își modifică traseul spre nord de la intersecția Șos. București-Ploiești/Bd. Neculai Stamatin apoi prin Bd. Neculai Stamatin – Bd. Alexandru Nasta – Aleea Privighetorilor apoi traseul de bază (începând cu 20110801)
 • linia 302 circulă de la terminalul Ghencea pe traseul de bază până la intersecția Șos. Alexandria/Str. Cristalului apoi prin Str. Cristalului – Str. Diamantului până la Cartier Fortuna (începând cu 20110812)
 • se înființează linia 438 între Depoul Alexandria și Bragadiru prin Șos. Alexandria – DN6 până la intersecția cu DJ401A (începând cu 20110812)
 • linia 635 se desființează (începând cu 20110812)
 • linia N106 are traseul prelungit de la Apărătorii Patriei până la Bd. Alexandru Obregia prin Str. Turnu Măgurele

 

 • corecturi:
  • traseul de facto al liniei N107 este traseul oficial până la CFR Progresu apoi până la Gara Progresu


Liniile 104, 123 și 124 după modificări (poziționati cursorul pe imagine pentru situația anterioară):

Liniile 126, 168, 178, 226 și 368 după modificări  (poziționati cursorul pe imagine pentru situația anterioară):

Liniile 162 și 163 după modificări  (poziționati cursorul pe imagine pentru situația anterioară):

Linia 282 după modificări  (poziționati cursorul pe imagine pentru situația anterioară):

Linia 301 după modificări  (poziționati cursorul pe imagine pentru situația anterioară):

Liniile 302 și 438 după modificări  (poziționati cursorul pe imagine pentru situația anterioară):
Link către harta completă (PDF)

2011-07-15

Actualizare harta transport București 20110715

Filed under: ratb — Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , — admin @ 16:13
 • linia 163 circulă de la Cartierul Giulești-Sârbi până la intesecția Cal. Giulești/Șos. Orhideelor pe traseul de bază, apoi pe un traseu prelungit prin Cal. Plevnei – Str. Vasile Pârvan – Bd. Mihail Kogălniceanu – Bd. Regina Elisabeta – Bd. Carol I până la Piața C.A. Rosetti cu întoarcere prin Bd. Carol I – Bd. Regina Elisabeta – Cal. Plevnei – Șos. Orhideelor apoi traseul precedent
 • se înființează liniile de noapte RATB cu indicative de la N101 la N123. Liniile radiază de la Piața Unirii spre periferii astfel:
  • N101: Piața Unirii – Bd. I.C. Brătianu – Bd. Carol I – Calea Moșilor – Șos. Colentina – Pasaj Colentina
  • N102: Piața Unirii – Bd. I.C. Brătianu – Bd. Carol I – Bd. Pache Protopopescu – Șos. Iancului – Șos. Pantelimon – Granitul
  • N103: Piața Unirii – Bd. Unirii – Bd. Burebista – Cal. Dudești – Bd. Camil Ressu – Bd. Theodor Pallady – Bd. 1 Decembrie 1918 – Faur Poarta 4
  • N104: Piața Unirii – Bd. Unirii – Bd. Decebal – Str. Dristorului – Str. Baba Novac – Str. Constantin Brâncuși – Bd. Nicolae Grigorescu – Str. Liviu Rebreanu – Barajul Dunării
  • N105: Piața Unirii – Bd. Dimitrie Cantemir – Bd. Tineretului – Cal. Văcărești – Str. Nițu Vasile – Bd. Alexandru Obregia – Turnu Măgurele
  • N106: Piața Unirii – Bd. Dimitrie Cantemir – Cal. Șerban Vodă – Șos. Olteniței – Șos. Berceni – Apărătorii Patriei
  • N107: Piața Unirii – Bd. Dimitrie Cantemir – Bd. Mărășești – Str. Dr. Constantin Istrati – Șos. Viilor – Șos. Giurgiului – CFR Progresu
  • N108: Piața Unirii – Bd. I.C. Brătianu – Bd. Carol I – Bd. Ferdninand I – Bd. Gării Obor – Str. Baicului – Str. Dumitru Slugheru – Str. Heliade între Vii – Str. Doamna Ghica – Șos. Colentina – Pasajul Colentina
  • N109: Piața Unirii – Bd. Corneliu Coposu – Cal. Călărașilor – Bd. Basarabia – Republica
  • N110: Piața Unirii – Bd. I.C. Brătianu – Bd. Regina Elisabeta – Bd. Mihail Kogălniceanu – Splaiul Independenței – Șos. Grozăvești – Str. Ecnonmu Cezărescu – Str. Alexandru Borneanu – Splaiul Independenței – Șos. Virtuții – Str. Ciurel – Bd. Constructorilor – Cal. Giulești – Cartier 16 Februarie cu întoarcere prin Cal. Giulești – Bd. Constructorilor – Șos. Virtuții – Splaiul Independenței – Bd. Mihail Kogălniceanu și traseul de ducere
  • N111: Piața Unirii – Bd. Unirii – Str. Lucian Blaga – Cal. Vitan – Bd. Energeticienilor – Str. Fizicienilor – Bd. Camil Ressu – Bd. Theodor Pallady – RATB Titan
  • N112: Piața Unirii – Bd. Dimitrie Cantemir – Cal. Șerban Vodă – Șos. Olteniței – Bd. Constantin Brâncoveanu – Str. Izvorul Rece – Str. Reșița – Piața Reșița
  • N113: Piața Unirii – Bd. I.C. Brătianu – Bd. Nicolae Balcescu – Bd. Gheroghe Magheru – Bd. Dacia – Cal. Dorobanților – Bd. Constantin Prezan – Str. Alexandru Constantinescu – Bd. Mărăști – Piața Presei Libere cu întoarcere prin Șos. Kiseleff – Bd. Constantin Prezan și traseul de ducere
  • N114: Piața Unirii – Bd. Regina Maria – Bd. Goerge Coșbuc – Cal. Rahovei – Șos. Alexandriei – Depoul Alexandria
  • N115: Piața Unirii – Splaiul Independenței – Bd. Schitu Măgurenu – Bd. Regina Elisabeta – Bd. Mihail Kogălniceanu – Splaiul Independenței – Șos. Cotroceni – Bd. Iuliu Maniu – Master SA cu întoarcere prin traseul de ducere până la Piața Operei apoi prin Splaiul Independenței – Piața Unirii
  • N116: Piața Unirii – Bd. I.C. Brătianu – Bd. Regina Elisabeta – Bd. Mihail Kogălniceanu – Splaiul Independenței – Bd. Eroilor – Str. Dr. Bagdasar – Str. Răzoare – Drumul Sării – Drumul Taberei – Str. Valea Ialomiței – Valea Ialomiței cu întoarecere prin traseul de ducere până la Str. Răzoare apoi prin Str. Răzoare – Șos. Panduri – Str. Prof. Dr. Rainer Bd. Eroilor și traseul de ducere
  • N117: Piața Unirii – Bd. I.C. Brătianu – Bd. Nicolae Bălcescu – Bd. Gheorghe Magheru – Bd. Dacia – Cal. Griviței – Bd. Bucureștii Noi – Laromet
  • N118: Piața Unirii – Bd. I.C. Brătianu – Bd. Nicolae Bălcescu – Bd. Gheorghe Magheru – Bd. Lascăr Catargiu – Piața Victoriei – Bd. Ion Mihalache – Cal. Griviței – Bd. Bucureștii Noi – Șos. Chitilei – Mezeș
  • N119: Piața Unirii – Bd. I.C. Brătianu – Bd. Nicolae Balcescu – Bd. Gheroghe Magheru – Bd. Dacia – Cal. Dorobanților – Str. Radu Beller – Bd. Mircea Eliade – Cal. Floreasca – Str. Fabrica de Glucoză – Str. Barbu Văcărescu – Șos. Pipera – CFR Constanța cu întoarcere prin Șos. Pipera – Str. Alexandru Șerbănescu – Str. Ștefan Burileanu – Bd. Nicolae Caramfil – Bd. Beijing – Bd. Aviatorilor – Bd. Mircea Eliade – Str. Radu Beller și traseul de ducere
  • N120: Piața Unirii – Splaiul Independenței – Bd. Schitu Măgureanu – Bd. Regina Elisabeta – Bd. Mihail Kogălniceanu – Bd. Eroilor – Str. Dr. Bagdasar – Str. Răzoare – Bd. Timișoara – Str. Valea Cascadelor – Bd. Iuliu Maniu – Str. Apusului – Complex Apusului cu întoarcere prin traseul de ducere până la Str. Răzoare apoi prin Str. Răzoare – Șos. Panduri – Str. Prof. Dr. Rainer – Bd. Eroilor – Splaiul Independenței – Piața Unrii
  • N121: Piața Unirii – Splaiul Independenței – Bd. Națiunile Unite – Bd. Libertății – Cal. 13 Septembrie – Șos. Progresului – Cal. Rahova – Cal. Ferentarilor – Prelungirea Ferentarilor – Zețarilor
  • N122: Piața Unirii – Splaiul Independenței – Bd. Schitu Măgureanu – Bd. Regina Elisabeta – Bd. Mihail Kogălniceanu – Bd. B.P. Hașdeu – Str. Izvor – Cal. 13 Septembrie – Bd. Ghencea – Prelungirea Ghencea – Valea Oltului cu întoarcere prin traseul de ducere până la Bd. B.P. Hașdeu apoi prin Bd. B.P. Hașdeu – Splaiul Independenței – Piața Unirii
  • N123: Piața Unirii – Bd. Corneliu Coposu – Str. Sf. Vineri Cal. Moșilor – Str. Armand Călinescu – Str. Vasile Lascăr – Bd. Dacia – Str. Alecu Russo – Str. Tunari – Bd. Barbu Văcărescu – Bd. Lacul Tei – Lacul Tei

2011-07-05

Actualizare harta transport București 20110705

Filed under: metrou,ratb — Tags: , , , , , — admin @ 16:45
 • linia de metrou M4 se extinde spre nord de-a lungul Bd. Bucureștii Noi cu două stații Jiului și Parc Bazilescu (începând cu 20110701)
 • linia 34 devine linia 1 (linie circulară) cu capătul la Piața Vitan pe traseul Cal. Vitan – Șos. Mihai Bravu – Șos. Ștefan cel Mare – Bd. Iancu de Hunedoara – Pasaj Victoria – Șos. Nicolae Titulescu – Pasaj Basarab – Bd. Vasile Milea – Bd. Timișoara – Șos. Progresului – Str. Dr. C-tin Istrati – Șos. Viilor – Cal. Șerban Vodă – Bd. Gh. Șincai – Str. Nerva Traian – Bd. Octavian Goga (în ambele sensuri)
 • linia 19 se suspendă
 • linia 23 va circula pe traseul de bază de la Zețarilor până la intersecția Bd. Camil Ressu/Bd. Liviu Rebreanu apoi deviat prin Bd. Camil Ressu – Bd. Theodor Pallady până la RATB Titan
 • linia 330 va circula pe traseul de bază de la Piața Presei Libere până la intersecția Șos. Mihai Bravu/Șos. Iancului apoi deviat prin Șos. Mihai Bravu – Bd.Camil Ressu – Bd. Liviu Rebreanu – Bd. 1 Decembrie 1918 până la Faur Poarta 4

Harta în zona Bucureștii Noi după modificări (poziționați cursorul pe imagine pentru situația anterioară):

Harta în zona Eroii Revoluției – Cal. Șerban Vodă – Bd. Octavian Goga – Cal. Vitan după modificări (poziționati cursorul pe imagine pentru situația anterioară):

Harta în zona Bd. Liviu Rebreanu după modificări (poziționati cursorul pe imagine pentru situația anterioară):

Link către harta completă (PDF)

2011-06-25

Actualizare harta transport București 20110619

Filed under: ratb — Tags: , , , — admin @ 01:39
 • linia 34 circulă între Calea Vitan și terminalul Ghencea pe vechiul traseu apoi de la terminalul Banu Manta prin Șos. Nicolae Titulescu – Pasajul Basarab – Bd. Vasile Milea – Bd. Timișoara – Șos. Progresu – Cal. 13 Septembrie – Bd. Ghencea
 • liniile 205, 282 și 635 circulă de la intersecție Șos. Nicolae Titulescu/Bd. Banu Manta pe sensul spre Bd. Ion Mihalache prin Șos. Nicolae Titulescu – Str. Dr. Felix – Bd. Ion Mihalache apoi traseele anterioare

Zona Pasajului Basarab după modificări (pozitionati cursorul pe imagine pentru situația precedentă):

 

Link către harta completă (PDF)

Older Posts »

Powered by WordPress