TransBuc.info Hărţi cu reţeaua de transport public în Bucureşti

2011-01-29

Actualizare harta transport București 20110131

Filed under: ratb — Tags: — admin @ 23:18
  • linia 34 circulă pe traseul de bază între Banu Manta și intersecția Șos. Mihai Bravu/Cal. Dudești apoi prin Șos. Mihai Bravu – Cal. Vitan – Cal. Dudești până la Depoul Dudești cu întoarcere prin Cal. Dudești – Șos. Mihai Bravu și traseul de ducere
Linia 34 după modificare (poziționați curosrul pe imagine pentru situația anterioară):

more info

Powered by WordPress