TransBuc.info Hărţi cu reţeaua de transport public în Bucureşti

2009-08-25

Devieri temporare pe 20090826 între orele 17:00 – 24:00

Filed under: modificari de scurta durata,ratb — Tags: , , , , — admin @ 14:10
  • liniile 104, 123 şi 124 circulă deviat de la Piaţa Unirii prin Bd. I. C. Brătianu – Bd. Regina Elisabeta – Bd. Mihail Kogălniceanu – Piaţa Operei apoi traseele de bază
  • linia 136 circulă doar între CET Vest şi Piaţa Arsenalului (Piaţa Puişor)
  • linia 385 circulă deviat de la intersecţia Cal. 13 Septembrie/Şos. Panduri prin Şos. Panduri – Str. Prof. Dr. Rainer – Bd. Eroilor – Splaiul Independeţei – Bd. Mihail Kogălniceanu – Bd. Regina Elisabeta – Bd. I. C. Brătianu – Str. Halelor – Aleea III – Aleea II – Bd. I. C. Brătianu – Bd. Corneliu Coposu – Str. Sfânta Vineri până la Piaţa Sfânta Vineri cu întoarcere prin Str. Sfânta Vineri – Bd. Mircea Vodă – Bd. Unirii – Bd. I. C. Brătianu – Bd. Regina Elisabeta – Bd. Mihail Kogălniceanu – Splaiul Independenţei – Bd. Eroilor – Str. Dr. Bagdasar – Şos. Panduri – Cal. 13 Septembrie apoi traseul de bază
Zona parcului Izvor:
Link către harta completă: http://bercenicity4.googlepages.com/transbuc-20090826.pdf

2009-08-12

Actualizare harta transport Bucureşti 20090810

Filed under: ratb — Tags: , — admin @ 00:40
  • linia 20 revine la traseul de bază: Calea Plevnei – Laromet
  • linia 24 revine la traseul de bază: Gara de Nord – Cartier Dămăroaia
Link către harta completă: http://bercenicity4.googlepages.com/transbuc-20090810.pdf

2009-08-06

Actualizare harta transport Bucureşti 20090808

Filed under: ratb — Tags: — admin @ 16:53
  • linia 5 circulă doar între Aeroportul Băneasa şi Bucur Obor prin Bd. Aerogării – Pasajul Băneasa – Str. Alexandru Şerbănescu – Bd. Barbu Văcărescu – Şos. Ştefan cel Mare – Str. Lizeanu – Str. Reînvierii – Şos. Colentina cu întoarcere prin Şos. Ştefan cel Mare apoi traseul de ducere
Link către harta completă: http://bercenicity4.googlepages.com/transbuc-20090808.pdf

Actualizare harta transport Bucureşti 20090806

Filed under: corecturi,ratb — Tags: , — admin @ 10:37
  • linia 381 circulă (neoficial) prin pasajul Unirii
  • linia 605 se desfiinţează
Linia 605 înainte şi după:
Link către harta completă: http://bercenicity4.googlepages.com/transbuc-20090806.pdf

2009-08-02

Actualizare harta transport Bucureşti 20090803

Filed under: modificari de scurta durata,ratb — Tags: , — admin @ 21:45

In perioada 2009.08.03-2009.08.09:

  • linia 20 circulă doar între Calea Plevnei şi Depoul Bucureştii Noi
  • linia 24 se suspendă
Link către harta completă: http://bercenicity4.googlepages.com/transbuc-20090803.pdf

Powered by WordPress